Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.
Menu
×

WD Sentinel DS6100

Thương hiệu:
Form factor 4-bay desktop pedestal
Operating system Windows Server 2012 R2 Essentials
Capacity 0TB, 8TB, 12TB, 16TB
CPU Intel Xeon E3-1265LV2 2.5 GHz Quad Core processor
RAM 16 GB ECC RAM (upgradable to 32 GB)
Interface Gigabit Ethernet x2, USB 3.0 x4
RAID RAID (JBOD, 0, 1, 5, 10)
LCD/VGA  VGA monitor
Xem thêm
Mô tả
  WD Sentinel DS5100 WD Sentinel DS6100
HARDWARE
Form factor Desktop (dimensions in inches: 8.1 height, 6.3 width, 8.8 depth)
CPU Intel Xeon Dual-Core Intel Xeon Quad-Core
Memory 8 GB ECC RAM (32 GB Max);
2 used of 4 RAM slots
16 GB ECC RAM (32 GB Max);
2 used of 4 RAM slots
2.5" Boot drives (included) 1 2 (mirrored, RAID-1)
3.5" Data drives (included) 2 or 4 (field upgradeable)
USB ports 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Network interfaces 2 x 1Gb/s (redundant)
LCD front panel display Dual 16-character lines show status
Power ports (DC-in) 2 (redundant)
Power adapters (included) 1 2
OPERATING SYSTEM
Operating system
Operating system Windows Server 2012 R2 Essentials
Disk redundancy Microsoft Storage Spaces or hardware RAID
Upgrade option Upgradable to Windows Server 2012 R2 Standard
STORAGE SERVICES
File storage (NAS) NFS, CIFS/SMB v3.0, AFP
(Apple Filing Protocol)
Block storage (SAN) iSCSI target and initiator
Server backup and recovery Back up your S-Series appliance to a USB drive, a drive on the network, or the cloud
Client backup and recovery Bare metal backup and restore for Windows clients; Time Machine Backup for Mac OS Clients
Backup maximum users 25 User Accounts
Backup maximum clients 50 Windows or Mac Clients
DATA SECURITY
Network authentication Primary domain controller only; domain join when upgraded to Windows Server Standard
Remote access Web access via https; My Server application on Windows & Windows Phone
Physical security Drive/bezel mechanical lock with key

 

Xem thêm
Chi tiết sản phẩm
Sentinel DS6100

Chi tiết

Hình dạng:
Tower
Comments

Click here to leave a review

Sản phẩm liên quan
Capacity: 0TB, 4TB, 12TB, 16TB 1.8GHz Dual-Core Intel Atom Processor 16TB Storage Capacity (Max) 1 x Gigabit Ethernet Connection 2 x Powered USB 3.0 Ports 1 x Powered USB 2.0 Port 1 x VGA Port 1U Rackmount Size RAID...
Xem
Capactity: 0TB, 4TB, 8TB, 16TB 3.5" Enterprise SATA II RE Drives Gigabit Ethernet x2 (Cable Included) USB 3.0 x2: Up To 5Gb/s Data Transfer Up To 85 MB/s Read Speed RAID 1 / 5 Configurations Intel Atom Processor...
Xem
Form factor 4-bay desktop pedestal Operating system Windows Server 2012 R2 Essentials Capacity 0TB, 8TB, 12TB, 16TB CPU Intel Xeon E3-1265LV2 2.5 GHz Quad Core processor RAM 16 GB ECC RAM (upgradable to 32...
Xem
Form factor 4-bay desktop pedestal   Operating system Windows Server 2012 R2 Essentials   Capacity 0TB, 4TB, 8TB   CPU Intel Xeon E3-1220LV2 2.3 GHz Dual Core Processor   RAM 8 GB ECC RAM (upgradable to 32...
Xem
4 x Hot Swappable Drive Bays 2.0GHz Processor 512MB RAM 2 x Gigabit Ethernet Ports 2 x USB 3.0 Expansion Ports RAID 0, 1, 5, 10, JBOD Configurations WD Device Management Dashboard Cloud & LAN / WAN Backup Options
Xem
2 x 3.5" Hard Drive Bays 1.2 GHz Processor 512 MB DDR3 RAM Hot Swappable HDD 1 x Gigabit Ethernet 2 x USB 3.0 Ports RAID 0, 1, JBOD & Spanning Modes FTP, Backup, & P2P Server Options Wake on LAN HDD not...
Xem

Thiết lập

Bấm để biết thêm sản phẩm.
Không có sản phẩm nào được tìm thấy.

Tạo một tài khoản miễn phí để lưu các mục yêu thích.

Đăng nhập